Dat Doen Wij Ook organiseert projecten die jongeren in staat stellen zwakkeren in de samenleving te helpen en hier van leren om het leven meer te waarderen en aangeboden kansen te grijpen

 
Menu
Home
DDWO Nieuws
Huidige projecten
Transvaal college India 2007
Roemenië 2007
Vorige projecten
Archief
informatie
contact gegevens
 
DVD bestellen?
 
 


Welkom op de jongerensite van het project “dat doen wij ook.nl”

Mensen zeggen vaak dat de jongeren van tegenwoordig niet meer weten wat “geven” is. “Ze nemen alleen” zegt men dan, “ze denken alleen aan zichzelf, hun eigen welzijn, hun eigen geluk, hun eigen belang”.

De jongeren die sinds 2002 aan de projecten van datdoenwijook.nl meedoen, bewijzen ook zij iets te bieden hebben aan anderen. “Onze” jongeren zijn geen egoïsten. Het zijn zeer sociale jonge mensen die zich uit de naad willen werken voor wat meer levensgeluk van anderen.

Op deze site vindt u onze bijzondere jongerenprojecten van de afgelopen jaren. We zijn begonnen met ontwikkelingsprojecten in Roemenië. Daar kwamen al snel andere projecten bij zoals de korte maar intensieve trips naar Duitse concentratie- en vernietigingskampen uit de 2e wereldoorlog.

Ook de samenwerking met het theaterproject voor mensen met een verstandelijke handicap van “Stichting De Compaan” staat op deze site beschreven en het bouwen van vissershuisjes voor de slachtoffers van de tsunamiramp in Sri Lanka.

Raymond van Bohemen
Dat Doen Wij Ook


De visie achter dit project

De doelstelling van het project ‘Dat doen wij ook’ is het stimuleren en activeren van jongeren uit Den Haag zodat zij deelnemen aan projecten die zijn gericht op de verbetering van de leefomstandigheden van groepen in achterstandssituaties in binnen- en buitenland. Een project bestaat over het algemeen uit een reis naar het buitenland naar een zeer arm gebied. In dat gebied worden werkzaamheden ten behoeve van de plaatselijke bevolking verricht. Voorafgaand aan de reis vindt een intensieve periode plaats waarin de verbetering van leefomstandigheden in de eigen buurt centraal staat en na thuiskomst, een periode waarin het project door de jongeren wordt gepresenteerd aan belangstellenden.

Tijdens het project doen de jongeren sociale en technische vaardigheden op die van belang zijn voor de eigen ontwikkeling, voor de participatie aan de samenleving en voor de doorstroom naar school, werk of perspectiefbiedend vrijwilligerswerk.

Gedurende de laatste fase wordt veel aandacht aan de individuele situatie besteed. De ‘schok’ van de belevenissen in het buitenland wordt gebruikt om het eigen leven beter ‘op de rails’ te zetten.

Sommige jongeren die deel hebben genomen aan ‘Dat Doen Wij Ook’ projecten stromen door naar volgende projecten. Zij fungeren als rolmodel. Wat zij hebben bereikt is wenselijk en haalbaar voor nieuwe deelnemers.

De jongeren van onze projecten zijn van verschillende etnische afkomst, hebben vaak een problematische schoolcarrière of doen het niet best op de arbeidsmarkt. Vaak liggen hier opvoedkundige problemen aan ten grondslag en ontvangen ze daarvoor (gedwongen) hulp.

De jongeren tekenen voor dit project een convenant met relevante partijen waarin afspraken staan over het te verrichten vrijwilligerswerk, de activiteiten ter verbetering van de eigen buurt, hun gedrag op school en op straat en de verplichte voorbereidingen voor de reis naar het buitenland.

De verwachting van ‘Dat Doen Wij Ook’ is dat de jongeren:
- nieuwe dingen willen leren, keuzes willen maken en kansen willen grijpen
- betrokken willen zijn bij anderen en tot een betekenisvolle groep willen behoren

De methodiek “Dat Doen Wij Ook’ maakt gebruik van de inzichten van ervarend leren op het gebied van groepsdynamica, jeugdcultuur, outreachend werken en competentie bevordering. De uitgangspunten van de methodiek zijn:
- de leefwereld van de jongere dient als beginpunt
- het resultaat van de activiteiten past in die leefwereld
- ook risicojongeren vertonen sociaal gedrag
- sociaal gedrag wordt bevorderd door rolmodellen en anderen helpen


Wie is Raymond van Bohemen?
Raymond van Bohemen is gehuwd en trotse vader van dochter Megan. Zonder te overdrijven valt te stellen dat er zonder Raymond geen Dat doen wij ook-project zou zijn. Hij gaat dan ook met elke groep mee. Raymond is jongerenwerker in hart en nieren en is door zijn inzet en persoonlijke betrokkenheid geliefd bij de jongeren. Als een magneet trekt hij ook jongeren met (zware) problemen aan die hij vervolgens probeert te helpen. Daarvoor werkt hij veel samen met hulpinstanties zoals begeleid wonen projecten en het maatschappelijk werk.